Levélszekrény (jogi háttér) (Kormány rendelet teljes anyaga)

Tisztelt látogató a Postatörvény Kormányrendeletét ismertetjük az alábbiakban.  Az ismertetett rendelettel reméljük, hogy segíteni tudunk tisztelt megrendelőinknek és látogatóinknak, hogy megismerhessék a levélszekrényekre érvényes aktuális kormányrendeletet.
A Kormányrendelet tartalmazza az előírásokat: a levélszekrény elhelyezéséről az Önök területén, a falraszerelés pozícióját, a bedobó nyílást. Tájékoztatást nyújt a postás és az Önök viszonyáról, jogról és kötelezetségről. Ha újdonsággal szolgáltunk, ha tudtunk segíteni, az örömünkre szolgál. Tekintse meg levélszekrény-termékeinket is.  

 

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

 

 4. Levélszekrénybe történő kézbesítés feltételei és szabályai:

 

11. § (1) A személyes kézbesítést nem igénylő küldemények kézbesítésére, valamint a személyes kézbesítést igénylő küldeményekhez kapcsolódó értesítő elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa vagy a címzett által biztosított, a címhelyhez tartozó levélszekrény abban az esetben felel meg a Postatv. 41. § (2) bekezdésében foglalt könnyű és biztonságos megközelíthetőség követelményének, ha a levélszekrény megközelítése közvetlenül biztosított és a postai küldemények kézbesítését végző személy testi épségét nem veszélyezteti, továbbá ha elhelyezése

 

            a) a közterületről közvetlenül meg nem közelíthető, csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a telek cím szerinti bejáratánál történt;

 

            b) a közterületről közvetlenül meg nem közelíthető, több címhellyel rendelkező épület esetében a telek cím szerinti bejáratánál egy csoportban, de címhelyenként külön-külön biztosítva (a továbbiakban: csoportos levélszekrény) történt;

 

            c) a közterületről közvetlenül megközelíthető lakóépület, irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetében az épület bejárata közelében, az épületen kívül, vagy amennyiben az ahhoz való eljutás biztosított, az épületen belül a földszinten csoportos levélszekrényként történt;

 

            d) ipari park, gyártelep vagy egyéb, a gyalogos kézbesítést korlátozottan lehetővé tévő ingatlan esetében ezek bejáratánál, csoportos levélszekrényként történt; vagy

 

            e) a levélszekrény vagy a csoportos levélszekrény esetében közterületről közvetlenül megközelíthető módon történt.

      (2) A kézbesíthetőség érdekében a levélszekrénynek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

            a) a bedobó nyílás minimális mérete: 30 x 230 mm;

            b) a bedobó nyílás középvonalának földtől, padlószinttől mért távolsága: 700 mm és 1700 mm között;

            c) a levélszekrény kialakításának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a postai küldemények biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére, valamint a kézbesített küldeményhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására;

            d) csoportos levélszekrény elhelyezése esetén a csoporton belül minden címhelyhez külön-külön kell levélszekrényt biztosítani oly módon, hogy azok mindegyikén szerepelnie kell a közelebbi címadatnak és a címzett vagy lehetséges címzettek nevének.

 

12. § (1) A levélszekrénybe kézbesíthető küldeményt a postai szolgáltató a címben megjelölt címhelyhez tartozó levélszekrénybe kézbesíti. Amennyiben a címhelyhez nem tartozik a 11. § (2) bekezdésének megfelelő levélszekrény, és a postai szolgáltató a 13. §-ban foglalt rendelkezést nem alkalmazza, a küldemény a csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a címhely közelében erre a célra használt helyen történő elhelyezéssel is kézbesíthető.

      (2) Amennyiben egy közterületi címen több, a küldemény címzésében feltüntetett névvel egyező megjelölésű levélszekrény van, és a címhely alapján nem lehet eldönteni, hogy a küldeményt mely levélszekrénybe kell kézbesíteni, a küldeményt kézbesíthetetlennek kell tekinteni és azt - amennyiben a küldeményen a feladó feltüntette nevét és címét - „cím nem azonosítható” jelzéssel a feladó részére vissza kell kézbesíteni.

      (3) A méretei miatt levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkezéséről a postai szolgáltató értesítőt hagy hátra a levélszekrényben, ennek hiányában a címhely közelében erre a célra használt helyen.

      (4) Amennyiben a 11. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott ingatlanon vagy épületben erre a célra kialakított és a küldemények biztonságos őrzését lehetővé tévő postázó helyiség működik, akkor a levélszekrénybe kézbesíthető küldemények kézbesítése a postázóban e célból foglalkoztatott személy részére történő átadással vagy a levelek elhelyezésére kialakított, levélszekrénynek nem minősülő eszközbe történő elhelyezéssel is megtörténhet.

      (4a) *  A 324 × 229 × 24 mm-t meghaladó méretű, nem könyvelt küldemények kézbesítésének címhelyen történő megkísérlését a postai szolgáltató mellőzheti. A (3) bekezdés szerinti értesítőt ez esetben a kézbesítés címhelyen történő megkísérlése hiányában hagyja hátra.

 

13. § Ha a belterületi közterületi címen vagy címhelyhez rendelten nincs a 11. §-ban rögzített követelményeknek megfelelő levélszekrény, postázó helyiség, vagy annak könnyű és biztonságos megközelítése nem biztosított, a postai szolgáltató legalább 30 napos határidő kitűzésével felszólíthatja a címzettet a jogszabálynak megfelelő levélszekrény elhelyezésére, valamint a könnyű és biztonságos megközelítés biztosítására. A felszólítással egyidejűleg a postai szolgáltató felhívja a címzett figyelmét arra, hogy amennyiben ezt elmulasztja, a postai szolgáltató a levélszekrénybe kézbesítendő postai küldemények kézbesítését nem kísérli meg. A felszólítás eredménytelensége esetén a postai szolgáltató a küldeményt kézbesíthetetlenként kezeli mindaddig, amíg a címzettől értesítést nem kap arról, hogy megfelelő levélszekrény felszerelése megtörtént és az ahhoz való könnyű és biztonságos megközelítés biztosított.

Ez a vállalkozás kiérdemelte a Fogyasztói Vélemény tanúsítvány 2016 kiadását azzal, hogy a Vélemény Faktor algoritmus nem talált negatív fogyasztói véleményt a megadott kulcsszavak alapján a vállalkozásról az interneten. (www.fogyasztoivelemeny.hu)RÓLUNK ÍRTÁK

 

Köszönjük minden kedves megrendelőnknek, hogy minket választott!

 

G. Tibol Márta

Ön és a kollégái igényes, korrekt munkát végeztek.

Otto Bock Hungaria Kft.

Az elvégzett munkával maximálisan elégedettek vagyunk, kreatív ötleteikkel, precizitásukkal, szakmai hozzáértésükkel sokat segítettek nekünk már a tervezés során is.

Német Tamás

Az igényes, szép és modern, esztétikus megjelenés mellett, még rengetegfinomságot lehet fellelni már csak szemmel is, de használat közben különösen.

Óbuda 21. és 23. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet

Nagyon örülünk, hogy sikerült olyan vállalkozást találni, aki szakmailag, esztétikailag maximálisan kiszolgálta elvárásainkat

1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet

A kivitelezés kiváló minőségben, a vállalt határidőben és költségkeretekben készült el.

Illés Miklós

Az SK Kft.-től rendeltem a postaládákat, és nem bántam meg.

Varga Péterné

Korrektsége miatt minden Társasháznak jó lelkiismerettel csak ajánlani tudjuk cégüket.

Pozsgay Ferenc

Az Önök által forgalmazott levéleszkerények a tulajdonosok legnagyobb megelégedésére vannak használatban több, általam kezelt társasházban...

Hidvégi Vilmosné

A rozsdamentes postaláda tisztítószer és olaj kipróbálásra került, az eredmény valóban jó.

Köszönöm a segítségét.

Vörösné Éva

Immár 4 hónapja élvezzük az új postaládák használatát.